Verandercommunicatie voor ezels

Verandercommunicatie is een specialisme van Donkey Performance. We dragen oplossingen aan om de  interactie in organisaties te verbeteren en de verandering vleugels te geven.

Op onderstaande wensen gingen we in:

  • Ik wil naar een aanspreekcultuur binnen onze organisatie
  • Ik wil de visie, missie en ambities helder verwoorden
  • Ik wil dat we niet over elkaar, maar met elkaar communiceren
  • Ik wil door goede arbeidsmarktcommunicatie de juiste mensen binnenhalen
  • Ik wil dat onze functieomschrijvingen meer betekenis krijgen
  • Ik wil dat we ook online, via ons intranet, goed met elkaar communiceren
  • Ik wil onze MVO-doelstellingen en –prestaties beter communiceren
  • Ik wil dat er vaker positief met elkaar gecommuniceerd wordt: minder discussie, meer dialoog

>>> Ga direct naar onze diensten <<<

Door 4 stappen te zetten brengen we (persoonlijk) leiderschap op een hoger niveau:

In 4 stappen naar een betere performance

Communicatie: factor van betekenis
Kapitaal, Natuur en Arbeid worden in de klassieke economie gezien als dé productiefactoren. Maar moet Communicatie daar niet aan worden toegevoegd? In organisaties waar teams en teamleden goed met elkaar communiceren, zijn de opbrengsten hoger dan gemiddeld. Daar is een gezamenlijke taal ontstaan die iedereen spreekt en begrijpt. En die taal zorgt voor flow en focus in ieder verandertraject. En voor een dosis werkgeluk.

Miscommunicatie daarentegen is een belangrijke oorzaak van traagheid, onrust en faalkosten. De wet van Murphy gedijt bij gebrekkige communicatie. Ook zie je talent het bedrijf verlaten vanwege een belabberde communicatiecultuur. Ze voelen zich onbegrepen of niet gehoord. Communicatie is in staat te maken en te breken.

Communicatietijdperk
Een organisaties van de 21e eeuw vraagt om eigentijdse communicatie. Samenwerken vereist samenspraak. Met communicatie- en organisatietalent maak je tegenwoordig het verschil. ‘Times Are A Changin’, zong Bob Dylan al. Het eenrichtingsverkeer van monoloog wordt meer en meer verruild voor weg van de dialoog. ‘The old road is rapidly aging.’

Communicatie legt verbindingen
Bij teams die zelfsturend of zelforganiserend zijn, is communicatie een afstemmingsspel om vlot en verantwoord de juiste waarde voor een klant te creëren. Teamleden staan continu in verbinding met elkaar, teams ook, en dus is communicatie een permanente factor van betekenis. Verandercommunicatie zet alles en iedereen in beweging. Met verandercommunicatie krijg je zaken voor elkaar.

Van monoloog naar prestatiedialoog
Van managers wordt een coachende rol verwacht. Als coach, mentor of facilitator moet je uiteraard met de juiste woorden en argumenten je mensen inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Dan heb je minder vaak een beoordelingsgesprek te voeren, maar komt het aan op de permanente prestatiedialoog. Interactie in plaats van eenrichtingsverkeer. Overleggen in plaats van opleggen. Inspireren in plaats van commanderen. En dat is niet iedereen gegeven. Gelukkig valt communiceren heel goed te leren.

Hoe pak je dat aan?
Donkey Performance heeft de tools en technieken in huis om teamcommunicatie te verbeteren. Daarmee helpen we je om het repertoire aan communicatiestijlen uit te breiden. En dan wordt communicatie het wondermiddel om tot een betere performance te komen. Dan zetten inspirerende woorden tot betekenisvolle daden aan … en is communicatie misschien wel productiefactor #1.