Verandercommunicatie @work

Onze diensten beogen de communicatie binnen een organisatie te verbeteren. Beter communiceren leidt tot beter organiseren en meer geslaagde veranderplannen. Afhankelijk van de behoefte en het ambitieniveau kun je kiezen voor een lichte of meer intensieve aanpak voor het ontwikkelen van communicatiekracht.

Ontwikkelen van communicatiekracht in teams

Hoe komen wij tot betere communicatie en afstemming in verandertrajecten?

Doel: door betere teamcommunicatie een betere performance neerzetten.
Opbrengsten:
 teamleden (en teams onderling) die hun samenwerking verbeteren door positief en productief met elkaar te communiceren.
Tijdsduur: 
afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Inspirerend communiceren

Hoe verbetering ik mijn communicatie zodat ik flow breng in het team?

Doel: door inspirerend te communiceren anderen te inspireren om het beste van zichzelf te laten zien.
Opbrengsten: leidinggevenden die geïnspireerd kunnen communiceren en op deze wijze flow teweeg brengen bij medewerkers en teams.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Communicatiestijlen

Hoe vergroot ik mijn repertoire aan effectieve communicatiestijlen?

Doel: het repertoire aan communicatiestijlen vergroten
Opbrengsten: leidinggevenden die effectiever kunnen communiceren doordat zij gerichter op de motivatie en drijfveren van anderen kunnen inspelen.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Storytelling

Hoe zet ik storytelling in als veranderinstrument?

Doel: door inspirerende verhalen tot leven te brengen de focus verscherpen en de motivatie naar een hoger niveau tillen.
Opbrengsten: een sterkere doorleving van de visie, missie, best practices, kernwaarden en werkwaarden binnen de organisatie.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.