Leiderschap voor ezels

Persoonlijk leiderschap is een specialisme van Donkey Performance. We dragen oplossingen aan om het leiderschap van managers en teamleden te verbeteren.

Op onderstaande wensen gingen we de afgelopen jaren in:

  • Ik wil het beste uit mijn mensen en uit mezelf halen
  • Ik wil mij een breder repertoire aan leiderschapsstijlen eigen maken
  • Ik wil naar een coachende rol als leider toegroeien
  • Ik wil mijn medewerkers beter begrijpen, zodat ik ze beter kan aansturen
  • Ik wil meer vanuit de visie en missie leiding geven
  • Ik wil mijn medewerkers kunnen meenemen in een inspirerend verhaal
  • Ik wil minder tijd kwijt zijn aan onbenulligheden en overbodige vragen
  • Ik wil van mijn drang om ‘in control’ te blijven af

>>> Ga direct naar onze diensten <<<

Door 4 stappen te zetten brengen we (persoonlijk) leiderschap op een hoger niveau:

In 4 stappen naar een betere performance

 

Leiders maken leiders
Vroeger zorgde een leider voor volgers: medewerkers die gedwee opdrachten uitvoerden en precies nadeden wat hen was voorgedaan. Maar leiderschap is niet meer wat het was. Nu organisaties vaker werken met zelfsturende en zelforganiserende teams, dient een leider geen volgers, maar juist nieuwe leiders te creëren. Echte leider máken leiders.

Organisaties zijn gekanteld. Medewerkers kijken niet langer naar managers om te vragen wat er moet gebeuren; ieders gezicht is tegenwoordig op de klant gericht. En als de organisatie een heldere visie, missie en breed gedragen werkwaarden heeft, weet iedereen precies wat er gedaan moet worden. Geen manager voor nodig!

Relevant blijven
Managers moeten veranderen, maar willen dat vaak niet. Ze hebben veel te verliezen, denken ze. Een jammerlijke misvatting! Want voortgaan op de oude, vertrouwde wijze, levert meestal een veel groter verlies op.

Veranderbereidheid is een overlevingsstrategie. Wie ertoe wil blijven doen, relevant wil blijven, meet zich een andere mindset aan en kiest voor Het Nieuwe Leidinggeven. En dat betekent: een stapje terugdoen, loslaten, soms de oplossing niet geven, maar een ander uitdagen het antwoord te vinden. Een leidinggevende kan sowieso niet alle antwoorden in huis hebben … Wie daaraan blijft vasthouden, leeft in een illusie.

Coachend leidinggeven
Een hedendaagse leidinggevende is vaker een coach of mentor, die teamleden en medewerkers ‘in de leerstand zet’. Leren is immers de beste oplossing om met onzekerheid om te gaan. En onzekerheid is er meer dan ooit. Binnen organisaties buitelen de uitdagingen over elkaar heen. Buiten liggen disrupties op de loer. Dus is snelheid geboden, evenals continu vernieuwen en innoveren.

Intussen voltrekken de technologische ontwikkelingen zich in moordend tempo. ‘If you snooze, you lose’, is het devies. En dus moet je wendbaar blijven. Als organisatie, maar zeker ook als leidinggevende.

Persoonlijk leiderschap
Leidinggevenden laten medewerkers eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling. Dat betekent dat zij persoonlijke leiderschap bij hun medewerkers opwekken. Leiderschap is daarmee niet langer een zaak van alleen de leidinggevenden. In een gezonde organisatie huist leiderschap in iedereen. ‘Iedereen CEO’, schreef Menno Lanting. Overdrijven maakt zaken duidelijk …

Hoe pak je dat aan?
Donkey Performance heeft de tools en technieken in huis om de kwaliteit van Leiderschap in een organisatie naar een hoger peil te brengen. We helpen leidinggevenden hun repertoire aan leiderschapsstijlen uit te breiden. We helpen teams in de leerstand te komen en nemen weerstand weg, zodat er geen energie meer weglekt. Persoonlijk leiderschap stimuleren we, in alle geledingen van een organisatie. Inspiratiekracht nodig? Dan heb je aan Donkey Performance een hulpvaardige werkezel.