Leiderschap @work

Onze diensten beogen leidinggevenden de tools in handen te geven waarmee zij hun leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau tillen. Afhankelijk van de behoefte en het ambitieniveau kun je kiezen voor een licht of meer intensief leiderschapstraject.

 

Leidinggevende als coach
Hoe maak ik mijn leiderschapsstijl meer dienend en coachend?

Doel: leidinggevenden laten groeien in de rol van coach, zodat de beste kwaliteiten van het team en de teamleden naar boven komen.
Opbrengsten:
leidinggevenden die hun team effectief naar zelforganisatie of zelfsturing begeleiden en daarbij een passende, coachende rol aannemen, zodat teamleden het beste uit zichzelf halen.
Tijdsduur: 
afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

persoonlijk leiderschap

Hoe werk ik aan een lerende organisatie met teamleden die eigenaarschap nemen over hun ontwikkeling?

Doel: het stimuleren van een ‘lerende cultuur’ binnen de organisatie, met teamleden die eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling.
Opbrengsten: leidinggevenden en teams die zichzelf en hun prestaties continu verbeteren en daardoor relevant blijven.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Visie, missie en kernkwaliteiten

Hoe breng ik onze visie, missie en kernwaarden als leidende beginselen naar de medewerkers?

Doel: het laten landen van de bedrijfsvisie, -missie en de kernwaarden van de organisatie, zodat teams en teamleden zich hierdoor laten leiden en ernaar gaan werken.
Opbrengsten: leidinggevenden die minder energie kwijt zijn aan het richten van medewerkers, de handen vrij hebben voor hun coachende rol, dankzij richtinggevende en inspirerende principes en ambities.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Persoonlijke visie ontwikkelen

Hoe ontwikkel ik mijn persoonlijke visie en maak ik mijn ambities waar?

Doel: het ontwikkelen van een persoonlijke visie op je werk, de inzet van je talent en je ambitie.
Opbrengsten: een helder beeld van je kernkwaliteiten en kernwaarden en praktische handvatten om vol energie aan het waarmaken van je ‘purpose’ en gewaagde doelen te werken.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

besluitvorming en kansen traceren

Hoe krijg ik focus op kansen en neem ik (met het team) gedragen besluiten?

Doel: het nemen van gedragen besluiten die stimulerend en inspirerend zijn voor voor het team, door het toepassen van design thinking en cocreatie in het besluitvormingsproces.
Opbrengsten: meer scherpte op kansen en meer resultaat uit beslissingen.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.