Rutger Bolier

Verder kijken
dan technologie

De digitale wereld is continu in beweging. We raken steeds meer verbonden, de communicatiesnelheid ligt ongekend hoog. Nog nooit was het zo makkelijk om in contact te treden met klanten, medewerkers of andere bedrijven. Wat houdt hen bezig, met welke goede ideeën lopen zij rond, kunnen wij elkaar versterken? Het zijn uitstekende vragen, maar ze worden nog te weinig gesteld.

“We kijken verder dan technologie. Want slim samenwerken en beter kennisdelen is allereerst mensenwerk.”

Componist Libby Larsen zei ooit: ‘The great myth of our times is that technology is communication.’ En daar ben ik het helemaal mee eens. Enerzijds geloof ik sterk in technologische hulpmiddelen die de uitwisseling van kennis, informatie en ervaring stimuleren. Anderzijds is de inzet van een sociaal intranet, social media, apps of communities alleen niet genoeg. Het gaat ook om de verandering van de mindset.

Triadesk is sterk in het koppelen van sociale technologie aan die menselijke interactie. Precies daarom heb ik me – als webdeveloper en eigenaar van dubbel9 – verbonden aan Triadesk. Bij de keuze voor een technische oplossing verliezen we de menselijke kant van techniek niet uit het oog. Klanten moeten hun boodschap duidelijk kunnen uitdragen. Daarvoor is technologie nodig, maar die moet zo intuïtief werken dat je dat niet merkt.


Met mijn bedrijf #Dubbel9 ben ik al netwerkpartner verbonden aan het team van Donkey Performance.