Teamontwikkeling @work

Onze diensten beogen teams ‘in de leerstand’ te brengen. Leren is de beste methode om met onzekerheid om te gaan. Slimmer samenwerken en beter kennis delen zijn daarin de rode draad. Afhankelijk van de behoefte en het ambitieniveau kun je kiezen voor een lichte of meer intensieve aanpak voor teamontwikkeling.

 


Hoe worden wij een zelfsturend of zelforganiserend team?

Doel: groeien als organisatie met zelforganiserende of zelfsturende teams.
Opbrengsten:
 teamleden (en teams onderling) weten elkaar sneller te vinden, werken slimmer samen en benutten elkaars talenten beter.
Tijdsduur:
afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

wendbare teams agile en lean

Hoe maken wij ons team wendbaar?

Doel: het ontwikkelen van snelheid, focus en wendbaarheid binnen teams en organisaties .
Opbrengsten: teams met een hoger adaptief vermogen, die sneller en gerichter inspelen op (interne en externe) ontwikkelingen.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

online samenwerken

Hoe kunnen wij als team slimmer online samenwerken?

Doel: slim samenwerken in online omgevingen (zoals intranet of sociale platforms).
Opbrengsten: teams die hun online-werkomgeving omarmen en intensiever benutten om elkaar te vinden, te voeden en in projecten samen te werken.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

samenwerken vanuit klantfocus

Hoe nemen wij het klantperspectief als uitgangspunt en werken wij samen aan customer excellence?

Doel: ertoe blijven doen, relevant blijven, door samenwerkend in te spelen op klantwensen.
Opbrengsten: teams die een productieve aansluiting hebben op de waardestroom en een hogere waardering krijgen van klantgroepen (customer excellence).
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Werken aan werkgeluk

Hoe brengen wij meer werkgeluk naar de werkvloer en scoren wij hoger op werknemerstevredenheid?

Doel: teamleden die prettiger in hun vel zitten en meer werkgeluk beleven.
Opbrengsten: betere individuele en teamprestaties; meer betrokkenheid en bevlogenheid op de werkvloer en een hogere score op werknemerstevredenheid.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Effectief tijdbeheer

Hoe kunnen wij onze tijd effectiever besteden en de werkdruk verlagen?

Doel: meer gedaan krijgen in minder tijd.
Opbrengsten: effectiever tijdbeheer waardoor capaciteit vrijkomt om slagvaardiger aan prioritaire doelen te werken.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.

Teamvisie onywikkelen

Hoe ontwikkelen wij een krachtige en inspirerende teamvisie?

Doel: het ontwikkelen van een teamvisie als ondersteuning van een groei- of verandertraject.
Opbrengsten: een helder beeld van de kernkwaliteiten en kernwaarden van het team en praktische handvatten om samen energiek aan het waarmaken van de ‘purpose’ en de gewaagde doelen te werken.
Tijdsduur: afhankelijk van ambitieniveau; varieert van ‘kennismaking’ tot ‘actiesessies’ en ‘modulair traject’.