Do the Donkey

Donkey Performance ezels

Donkey Performance helpt je duurzaamheidsdoelen te formuleren en te behalen. Dat doen we met een gestructureerde aanpak waarin we alle betrokkenen meenemen. Voor onze coaching, training en advisering zetten we beproefde technieken in. We nodigen je graag uit om via onze aanpak jezelf op voorsprong te zetten. Do the Donkey!

Onze werkwijze is gebaseerd op Progressiegericht Werken, een methodiek die de autonome motivatie van medewerkers tot uitgangspunt neemt. De interventies die we voor onze coaching, begeleiding en training inzetten stimuleren het nemen van eigenaarschap. Je medewerkers (en jijzelf) gaan – individueel of als team – uitdagingen aan die in het verlengde liggen van de eigen ontwikkelwensen én natuurlijk ook aansluiten op de visie en ambitie van de organisatie. Dat levert extra motivatie op om zulke uitdagingen tot een succes te maken. Onze ervaring is dat medewerkers vol optimisme en energie de mouwen opstropen. En trots zijn op de resultaten die ze boeken.

Verspilling is niet duurzaam. Daarom passen we in onze methodiek ook de principes van LEAN toe. Deze principes spitsen zich namelijk toe op het terugdringen van verspillingen (in de breedste zin van het woord). Zowel in de technische als de menselijke processen zie je zulke verspillingen terug. Vooral in de menselijke processen! In onze aanpak kijken we daarom allereerst naar je medewerkers en richten we ons op duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen, agile samenwerken en het realiseren van een lerende organisatie. Geen enkele organisatie kan zich immers het verspillen van talent, motivatie en menselijk potentieel veroorloven.

Toegepast op teamniveau levert onze aanpak een hechtere verbondenheid onder de teamleden op. Het team raakt werkenderwijs competenter in het gezamenlijk bereiken van resultaten. Dat verhoogt de slaagkans van elk duurzaamheidsdoel. En omdat het team autonoom, dus op basis van zelfsturing, de uitdagingen oppakt, groeit hun zelfvertrouwen. Het team zal daardoor steeds vaker initiatief tonen, wat de organisatie meer snelheid geeft en wendbaarder maakt.

Veel organisatie gingen je voor. Zie het overzicht van opdrachtgevers die we vooruit mochten helpen.